Często zadawane pytania

BIURO TURYSTYKI I PRZEWOZÓW

Często zadawane pytania

BIURO TURYSTYKI I PRZEWOZÓW PARTNERJaki jest limit wagi bagażu?

Można zabrać 1 lub 2 sztuki bagażu o łącznej wadze do 30 kg (przy czym waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 25kg) oraz bagaż podręczny do 5 kg.


Czy można przesłać autokarem przesyłkę/paczkę lub bagaż?

Nie. Biuro Turystyki i Przewozów Partner nie zajmuje się przewozem przesyłek i nie odpowiada za jakiekolwiek przesyłki przekazywane kierowcom lub pilotom celem przewiezienia ich za granicę.


Jaki jest standard Państwa autokarów?

Autokary wyposażone są w toaletę, klimatyzację, odtwarzacz DVD, barek z gorącymi oraz zimnymi napojami.


Czy Państwa autokary posiadają pasy bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach?

Tak. Nasze autokary są wyposażone w pasy bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach. Pasażerowie mają obowiązek mieć je zapięte w czasie całej podróży.


Czy na pokładzie autokaru jest Pilot?

Na pokładzie każdego autokaru Biura Turystyki i Przewozów Partner na przejazdach międzynarodowych wraz z pasażerami podróżuje Pilot.


Czy na moim dowodzie wpłaty może podróżować inna osoba (córka, mąż)?

Nie. Dowód wpłaty jest imienny i nie może być udostępniony osobie trzeciej.


Jakie dokumenty potrzebne są podczas podróży do Państw UE?

Dokumentem uprawniającym do podróży zagranicznej do Państw EU jest paszport lub dowód osobisty.


Czy można podróżować za granicę posiadając jedynie legitymację szkolną lub akt urodzenia?

Nie. Legitymacja szkolna lub akt urodzenia nie jest dokumentem uprawniającym do podróży za granicę.


Czy jest możliwość zarezerwowania konkretnego miejsca w autokarze?

Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. Miejsce przydziela Pilot w autokarze, który może uwzględnić chorobę lokomocyjną pasażera. Miejsce blisko wejścia przysługuje kobietom w ciąży oraz inwalidom.


Czy istnieją ograniczenia w używaniu urządzeń elektronicznych?

Tak. Ze względów technicznych w autokarach zakazane jest używanie sprzętów, które mogą zakłócić prawidłową pracę komputera pokładowego. Dotyczy to przede wszystkim: telefonów komórkowych, pagerów, aparatury radiowej nadawczo-odbiorczej. Urządzenia te muszą być bezwzględnie wyłączone przez cały czas przebywania w autokarze.


Czy mogę podróżować z psem?

Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach naszych autokarów.


Czy w czasie podróży jestem ubezpieczony?

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażer w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem.


Czy mogę wykupić dla siebie w autokarze drugie miejsce?

Tak. Pasażer ma możliwość wykupić dla siebie drugie miejsce, cena drugiego miejsca wynosi 90% ceny, przy jednoczesnym wykupieniu miejsca pełnopłatnego.


Czy w czasie podróży będę miał przesiadkę?

Podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych może zdarzyć się przesiadka. Informacje o ewentualnych przesiadkach udzielane są w dniu wyjazdu.


Czy dziecku podczas podróży potrzebny jest fotelik?

Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego.


Czy mogę zabrać jedno dziecko więcej na kolana?

Nie. Przepisy zabraniają zabierać więcej pasażerów niż wyznaczona ilość miejsc w autokarze. Kierowca ma obowiązek dopilnowania odpowiedniej ilości podróżujących osób.


Co zrobić gdy zaginie mi bagaż?

Zagubienie bagażu zdarza się niezmiernie rzadko, jednakże warto wiedzieć, jak należy postąpić w takiej sytuacji. Wszelkie reklamacje dotyczące zaginionego bagażu należy zgłosić Pilotowi lub kierowcy autokaru.


Gdzie mogę zgłosić opinie, uwagi, reklamacje?

Wszelkie opinie i uwagi prosimy zgłaszać:
- pisemnie listem poleconym na adres: BTiP Partner 78-100 Kołobrzeg, ul. Zbowidowców 34.
- telefonicznie: +48 94 351 74 85, fax.: +48 94 351 74 85,
- email: biuro@autobusykolobrzeg.pl

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

Do reklamacji należy dołączyć dowód wpłaty lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.

 pon-pt    -    900 - 1700
sob    -    900 - 1400

tel.   94-351-74-85
mobile   +48 602-339-956
mobile   +48 602-664-524

Dane teleadresowe

Biuro Turystyki i Przewozów
PARTNER
Sławomir Albiński
ul. Komandorska 34
78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-000-46-83
REGON 330020004

e-mail biuro@autobusykolobrzeg.pl